یزد

چهارشنبه, 26 دی 1397

رزرواسیون آنلاین

 

برنامه پروازهای داخلي فرودگاه شهید آيت الله صدوقی یزد

پروازهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ايرتور از 09/01/92 و هواپيمايي آسمان و نفت ايران از 19/01/92 تااطلاع ثانوي

 

ايام هفته

شماره

مسیر

خروج

ورود

شماره

مسیر

خروج

ورود

شرکت هواپیمایی

شنبه

292

تهران –يزد

0835

0945

293

يزد –تهران

1020

1125

ایران ایر

736

تهران–يزد

1715

1820

836

يزد – بندرعباس

1855

2005

آسمان

2608

تهران –يزد

1800

1900

2607

يزد –تهران

1930

2045

نفت ايران

837

بندرعباس –يزد

2040

2150

737

يزد –تهران

2225

2335

آسمان

294

تهران –يزد

2055

2205

295

يزد –تهران

2250

2355

ایران ایر

يكشنبه

990

مشهد –يزد

0600

0730

991

يزد –مشهد

0815

0945

ايران اير تور

292

تهران –يزد

0635

0745

293

يزد –تهران

0820

0925

ايران اير

2608

تهران –يزد

1800

1900

2607

يزد –تهران

1930

2035

نفت ايران

736

تهران –يزد

2040

2145

737

يزد –تهران

2215

2325

آسمان

294

تهران –يزد

2135

2245

295

يزد –تهران

2330

0035

ایران ایر

دوشنبه

292

تهران –یزد

0950

1100

293

یزد –تهران

1135

1240

ایران ایر

8010

تهران –يزد

1245

1345

8011

يزد –تهران

1430

1530

ايران ايرتور

570

مشهد –يزد

1515

1640

571

يزد –مشهد

1725

1855

آسمان

3498

نجف –يزد

1615

1830

3499

يزد –بغداد

1930

2105

ایران ایر

2608

تهران –يزد

1800

1900

2607

يزد –تهران

1930

2035

نفت ايران

736

تهران –یزد

1825

1930

737

یزد –تهران

2000

2110

آسمان

294

تهران –یزد

2055

2205

295

یزد –تهران

2240

2345

ایران ایر

سه شنبه

292

تهران –یزد

0605

0715

293

یزد –تهران

0750

0855

ایران ایر

990

مشهد –يزد

0600

0730

991

يزد –مشهد

0815

0945

ايران اير تور

294

تهران –یزد

1640

1750

482

یزد –مشهد

1825

2000

ایران ایر

736

تهران –یزد

1650

1755

836

يزد –بندرعباس

1830

1940

آسمان

2608

تهران –يزد

1705

1810

2607

يزد –تهران

1840

1950

نفت ايران

837

بندرعباس –يزد

2015

2125

737

يزد –تهران

2200

2310

آسمان

483

مشهد –يزد

2035

2215

295

يزد –تهران

2250

2355

ايران اير

چهارشنبه

292

تهران –یزد

0550

0700

293

یزد –تهران

0735

0840

ایران ایر

736

تهران –يزد

1750

1855

737

يزد –تهران

1925

2035

آسمان

2608

تهران –يزد

1920

2025

2607

يزد –تهران

2055

2205

نفت ايران

294

تهران –یزد

2055

2205

295

یزد –تهران

2240

2345

ایران ایر

پنج شنبه

292

تهران –یزد

0610

0720

293

یزد –تهران

0750

0855

ایران ایر

990

مشهد- يزد

0600

0730

991

يزد –مشهد

0815

0945

ايران ايرتور

2608

تهران –يزد

1800

1900

2607

یزد –تهران

1930

2035

نفت ايران

736

تهران –يزد

2110

2215

737

يزد - تهران

2245

2355

آسمان

294

تهران –يزد

2120

2230

295

يزد –تهران

2305

0010

ايران اير

جمعه

292

تهران –يزد

0600

0715

293

يزد –تهران

0750

0855

ايران اير

294

تهران –يزد

1640

1750

482

يزد –مشهد

1825

2000

ايران اير

736

تهران –يزد

1710

1815

571

يزد –مشهد

1850

2010

آسمان

8010

تهران –يزد

2020

2120

8011

يزد –تهران

2205

2305

ايران اير تور

483

مشهد –یزد

2035

2215

295

یزد –تهران

2250

2355

ايران اير

570

مشهد –يزد

2050

2215

737

يزد –تهران

2250

2359

آسمان

 


بازدید: 3982