یزد

جمعه, 29 تیر 1403

رزرواسیون آنلاین - (کلیک کنید)

 

بزرگترین آتشکده روشن در ایران ،آتش ورهرام یزد است.آتشکده ای که آذرفرنبغ فیروز آباد فارس در دوران باشکوه ساسانیان را به یاد می آورد.

بنا بر تاریخ طبری،آتشکده بزرگی در یزد روشن بوده و بهدینان زیادی در آنجا به نیایش می پرداختند. این آتشکده در دوران غزنویان به مسجد جامع یزد تبدیل شده  و آتش آن به محل نامعلومی انتقال یافته است.برخی ها بر این باورند که آتش آن به هندوستان رفته و آتشکده سورت را روشن کرده است.این در حالی است که آتشکه بزرگ آذرفرنبغ تا دوران مغول روشن بوده و فیروز آباد همچنان اهمیت و نفوذ دینی خود را حفظ کرده بود.در هنگام یورش مغول به فارس ،موبدان آتش کاریان را برداشته و به روستای عقدا در شمال اردکان می روند و آتش ورهرام را در غاری پنهان می کنند.پس از آن در زمان تیموریان به ترک آباد آورده  و آتشکده بزرگی را از آن تخت نشنین می کنند. در این دوران مرکز دینی ایران از فارس به ترک آباد انتقال یافته و موبدان موبد و هیربدان بزرگ در آنجا ساکن شدند.با ظهور صفویه و فشارهای فراوان آنها موبدان مجبور به ترک این دیار شده و آتش ورهرام را به محله دستوران یزد انتقال دادند.آنطور که گفته می شود،این آتش چندین سال در منزل موبد موبدان و چندی دیگر در گهنبارخانه فروزان بوده تا اینکه در زمان افشاریه در آتشکده محله تخت نشنین می شود.روایت دیگر حکایت از آن دارد که آتش ورهرام از ترک آباد در دوران صفویه به شریف آباد اردکان رفته  و سپس در دوران زندیه به یزد می آید.

با آمدن مانکجی به ایران،پارسیان کمک های مالی بیشماری برای ساخت آتشکده یزد به همکیشان خود کردند . به طوریکه آتشکده ای به سبک آتشکده شاهنشاهی بمبئی ساخته شد .در دوران های بعدی اتاق های یزشن خوانی، جشن خوانی و تالارپذیرایی در اطراف آن شاخته شد. هم اکنون آتش ورهرام یزد در سازمان میراث فرهنگی ایران به ثبت رسیده و بازدید کنندگان فراوانی رابه خود می بیند.

 

 

 


بازدید: 6108