Yazd

Thursday, 30 Dey 1400

Online Booking

 

همه چیز در مورد تورها

Question: 

 

  اماکن مرتبط با زرتشتیان در استان یزد کجاها می باشند؟

 

Answer:

 

داخل شهر: آتشکده واقع در خیابان کاشانی. دخمه زرتشتیان واقع در بلوار شهید قندی. موزه مارکار خیابان دهم فروردین نزدیک ساعت مارکار. قلعه اسدان بلوار امام رضا.

چم: آتشکده و دخمه چم  ( روبروی پلیس راه تفت)

اردکان: چک چک ( پیر سبز)،پیر هریشت یانزده کیلومتری شهرستان اردکان، پیر نارسون جاده قدیم یزد-مشهد، پارس بانو

 مهریز:پیر نارکی پانزده کیلومتری مهریز

مزرعه کلانتر: آتشکده زرتشتیان مسیر یزد به میبد

 

 Submit Date: 2018-06-09
 
 Visit Count: 1370