Yazd

Thursday, 30 Dey 1400

Online Booking

 

همه چیز در مورد تورها

Question: 

 

 آتشکده در چه روزهایی تعطیل است؟

 

Answer:

 

آتشکده در کلیه ایام سال از 7:30 الی 21:30 امکان بازدید دارد و تنها در روز 13 فروردین تعطیل است.

 Submit Date: 2018-06-09
 
 Visit Count: 1353