Yazd

Thursday, 30 Dey 1400

Online Booking

 

همه چیز در مورد تورها

Question: 

 

 اگر زمان کوتاهی داشته باشیم چه اماکنی در یزد را حتما باید دید؟

 

Answer:

 

از نظر ما اماکنی که اولویت خاص دارند  و برای بازدید کوتاه پیشنهاد می دهیم عبارتند از:

  • مسجد جامع یزد
  • باغ دولت آباد
  • آتشکده زرتشتیان
  • موزه آب

 Submit Date: 2018-06-09
 
 Visit Count: 1376