Yazd

Wednesday, 15 Tir 1401

Online Booking

 

سوالات کلی

Question: 

 

 آیا مراسم نخل برداری در یزد تنها در روز عاشورا برگزار می شود؟

 

Answer:

 

مراسم نخل برداری عاشورا در یزد شهرت جهانی دارد و در بسیاری از محلات و شهرستان های یزد با شکوه هرچه تمام تر برگزار می شود. اما در خصوص برخی دیگر مناسب ها از جمله  شهادت امام علی، امام حسن مجتبی و چند مناسبت دیگر در برخی از شهرستان ها از جمله تفت آئین نخل برداری با حضور گسترده مردم برگزار می شود.

 Submit Date: 2018-06-12
 
 Visit Count: 1510