Yazd

Wednesday, 15 Tir 1401

Online Booking

 

سوالات کلی

Question: 

 

 آیا یزد مناطق سرسبز و ییلاقی هم دارد؟

 

Answer:

 

مناطق خوش آب و هوا و ییلاقی متعددی در شهرستان تفت و یا مهریز داریم از قبیل ده بالا، منشاد، بنادک سادات و...

در برخی از این مناطق اقامتگاههای بوم گردی تاسیس شده و یا رستوران هایی دایر است. در کلیه فصول سال می توان از آن بازدید کرد.

 Submit Date: 2018-06-11
 
 Visit Count: 1628