Yazd

Thursday, 30 Dey 1400

Online Booking

 

همه چیز در مورد تورها

Question: 

 

 چطور می توان از موزه آب دیدن کرد؟

 

Answer:

 

موزه آب  یا همان خانه کلاه دوزها در خیابان قیام و نزدیک مجموعه امیر چقماق و بازار خان قرار دارد. ساعت بازدید آن  هر روز از 8 الی 19 می باشد. بین 14:30 تا 15:30 به مدت یک ساعت تعطیل می گردد.

 Submit Date: 2018-06-09
 
 Visit Count: 1357