Yazd

Thursday, 30 Dey 1400

Online Booking

 

همه چیز در مورد تورها

Question: 

 

  ساعات بازدید از باغ دولت آباد به چه صورت است؟

 

Answer:

 

باغ دولت آباد در کلیه ایام سال باز است و اجازه بازدید دارد مگر روز عاشورا.

ساعت بازدید:

نیمه اول سال : هر روزه از 8 صبح تا حدود یازده شب

نیمه دوم سال : هر روزه از 8 صبح تا حدود نه شب.

دلیل طولانی بودن ساعت بازدید وجود رستوران و کافی شاپ داخل باغ است.

 

 Submit Date: 2018-06-09
 
 Visit Count: 1398