Yazd

Thursday, 30 Dey 1400

Online Booking

چقدر زمان برای گشت داخل شهر نیاز است؟

گشت داخل شهر شامل بازدید از چه اماکنی می شود؟

اگر برای یزد گردی و یا دیگر جاهای دیدنی فقط راهنما خواسته باشیم شما می توانید کمکی بکنید؟

گشت داخل شهر هم دارید؟

آیا می توانیم با وسیله نقلیه خودمان به کویر برویم؟

تورهای کویرنوردی چقدر زمان می برد؟

فهرج در کجا قرار دارد؟ آیا اماکن دیدنی هم دارد؟

باغ پهلوان پور در کجا قرار دارد؟

آیا با وسایل نقلیه عمومی می توان به خرانق رفت؟

خرانق کجا قرار دارد و چه چیزهایی برای بازدید دارد؟

چرا باید چک چک را دید؟

چگونه می توان از چک چک بازدید کرد؟

آیا میبد جاهای دیدنی و تاریخی دارد؟

آیا در همه تورهای کویر نوردی برنامه رصد را دارید؟

آیا تورهای کویر شما برای علاقمندان ورزش های مهیج برنامه خاصی دارد؟

چه کویرهایی در یزد وجود دارد؟

آیا در همه ایام سال تور دارید؟

چه تورهایی را در یزد پیشنهاد می دهید؟

اگر مهمان خسارنی به اموال هتل وارد سازد باید هزینه ای پرداخت کند؟

آیا همه اتاق های شما دارای پنجره هستند؟« 1 2 3 4 » Page: