یزد

چهارشنبه, 26 دی 1397

رزرواسیون آنلاین

 

ISO 9001

ISO9001:2008 مجموعه اي از مقررات است كه در سطح بين المللي معتبر شناخته مي شود. وشركت ها از آن به منظور بهبود كيفيت محصول يا خدمات خود در درون سازمان استفاده مي كنند.

ISO9001:2008 يكي از استاندارهاي خانواده استانداردهاي ISO 9000است كه شامل مدارك وراهنماهاي متعددي است. در حال حاضر در اين خانواده بيش از 20 مدرك وجود دارد و كماكان مدارك جديدي به آن اضافه مي شود يا مدارك موجود مورد بازنگري قرار مي گيرد تا به درك بهتر استاندارد در بين شركت ها كمك كند ومدل هاي كسب وكار جديدي تهيه وابداع گردد.

در نوامبر 2008 سازمان جهاني استاندارد سازي به معرفي مجموعه بازنگري شده استانداردهاي مديريت كيفيت بر مبناي مدل فرايندي اقدام نمود. در اين مدل جديد تاكيد بر رضايت مشتري وبهبود مداوم است.

 

ايزو 9001:2008 عمدتا مبتني بر 4 مدرك كليدي است:

 

1.ISO 9000:2005 نظام هاي مديريت كيفيت – واژگان ومفاهيم اساسي

2.ISO 90001:2008 نظام هاي مديريت كيفيت – الزامات

3.ISO 9004:2000 نظام هاي مديريت كيفيت – راهنمائي براي بهبود عملكرد

4.ISO 19011:2002 راهنماي مميزي نظام هاي مديريت كيفيت وزيست محيطي

 


بازدید: 1433