مشروح خبر :: بازدید نائب رییس مجلس اقای ابو ترابی و معاون میراث فرهنگی اقای فاطمی از هتل بزرگ فهادان

 

بازدید نائب رییس مجلس اقای ابو ترابی و معاون میراث فرهنگی اقای فاطمی از هتل بزرگ فهادان

 

بازدید نائب رییس مجلس اقای ابو ترابی و معاون میراث فرهنگی اقای فاطمی از هتل بزرگ فهادان

بازدید نائب رییس مجلس اقای ابو ترابی و معاون میراث فرهنگی اقای فاطمی از هتل بزرگ فهادان و بازدید معاون ارشاد و بنیاد سینمایی فارابی از هتل بزرگ فهادان..  

 

هتل های زنجیره ای مهر

منبع خبر: